Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 15:17

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
17
לֹֽא־יָשַׁ֥בְתִּי בְסֹוד־מְשַׂחֲקִ֖ים וָֽאֶעְלֹ֑ז מִפְּנֵ֤י יָֽדְךָ֙ בָּדָ֣ד יָשַׁ֔בְתִּי כִּֽי־זַ֖עַם מִלֵּאתָֽנִי׃ ס

lòֽʼ־yáşǎ֥bĕţi̇y bĕsòwd־mĕşâẖàqi֖ym wáֽʼeʻĕlò֑z mipĕ̇né֤y yáֽdĕká֙ bá̇dá֣d yáşǎ֔bĕţi̇y kiֽ̇y־za֖ʻam milé̇ʼţáֽniy׃ s