Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 16:12

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
12
וְאַתֶּ֛ם הֲרֵעֹתֶ֥ם לַעֲשֹׂ֖ות מֵאֲבֹֽותֵיכֶ֑ם וְהִנְּכֶ֣ם הֹלְכִ֗ים אִ֚ישׁ אַֽחֲרֵי֙ שְׁרִר֣וּת לִבֹּֽו־הָרָ֔ע לְבִלְתִּ֖י שְׁמֹ֥עַ אֵלָֽי׃

wĕʼaţė֛m hàréʻòţe֥m laʻàşò֖̂wţ méʼàbòֽwţéyke֑m wĕhinĕ̇ke֣m hòlĕki֗ym ʼi֚yş̌ ʼaֽẖàréy֙ şĕ̌rir֣ẇţ libòֽ̇w־hárá֔ʻ lĕbilĕţi֖̇y şĕ̌mò֥ʻa ʼéláֽy׃