Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 16:18

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
18
וְשִׁלַּמְתִּ֣י רִֽאשֹׁונָ֗ה מִשְׁנֵ֤ה עֲוֹנָם֙ וְחַטָּאתָ֔ם עַ֖ל חַלְּלָ֣ם אֶת־אַרְצִ֑י בְּנִבְלַ֤ת שִׁקּֽוּצֵיהֶם֙ וְתֹועֲבֹ֣ותֵיהֶ֔ם מָלְא֖וּ אֶת־נַחֲלָתִֽי׃ ס

wĕşǐlȧmĕţi֣̇y riֽʼşò̌wná֗h mişĕ̌né֤h ʻàwònám֙ wĕẖatá̇ʼţá֔m ʻa֖l ẖalĕ̇lá֣m ʼeţ־ʼarĕẕi֑y bĕ̇nibĕla֤ţ şǐqֽ̇ẇẕéyhem֙ wĕţòwʻàbò֣wţéyhe֔m málĕʼ֖ẇ ʼeţ־naẖàláţiֽy׃ s