Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 19:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
יַ֣עַן׀ אֲשֶׁ֣ר עֲזָבֻ֗נִי וַֽיְנַכְּר֞וּ אֶת־הַמָּקֹ֤ום הַזֶּה֙ וַיְקַטְּרוּ־בֹו֙ לֵאלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים אֲשֶׁ֧ר לֹֽא־יְדָע֛וּם הֵ֥מָּה וַאֲבֹֽותֵיהֶ֖ם וּמַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה וּמָֽלְא֛וּ אֶת־הַמָּקֹ֥ום הַזֶּ֖ה דַּ֥ם נְקִיִּֽם׃

ya֣ʻan׀ ʼàşě֣r ʻàzábu֗niy waֽyĕnakĕ̇r֞ẇ ʼeţ־hamá̇qò֤wm hazėh֙ wayĕqatĕ̇rẇ־bòw֙ léʼlòhi֣ym ʼàẖéri֔ym ʼàşě֧r lòֽʼ־yĕdáʻ֛ẇm hé֥má̇h waʼàbòֽwţéyhe֖m ẇmalĕké֣y yĕhẇdá֑h ẇmáֽlĕʼ֛ẇ ʼeţ־hamá̇qò֥wm hazė֖h dȧ֥m nĕqiyiֽ̇m׃