Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 28:16

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
16
לָכֵ֗ן כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה הִנְנִי֙ מְשַֽׁלֵּֽחֲךָ֔ מֵעַ֖ל פְּנֵ֣י הָאֲדָמָ֑ה הַשָּׁנָה֙ אַתָּ֣ה מֵ֔ת כִּֽי־סָרָ֥ה דִבַּ֖רְתָּ אֶל־יְהוָֽה׃

láké֗n kò֚̇h ʼáma֣r yĕhwá֔h hinĕniy֙ mĕşǎֽléֽ̇ẖàká֔ méʻa֖l pĕ̇né֣y háʼàdámá֑h haşá̇̌náh֙ ʼaţá֣̇h mé֔ţ kiֽ̇y־sárá֥h dibȧ֖rĕţá̇ ʼel־yĕhwáֽh׃