Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 35:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
וַנִּשְׁמַ֗ע בְּקֹ֨ול יְהֹונָדָ֤ב בֶּן־רֵכָב֙ אָבִ֔ינוּ לְכֹ֖ל אֲשֶׁ֣ר צִוָּ֑נוּ לְבִלְתִּ֤י שְׁתֹֽות־יַ֨יִן֙ כָּל־יָמֵ֔ינוּ אֲנַ֣חְנוּ נָשֵׁ֔ינוּ בָּנֵ֖ינוּ וּבְנֹתֵֽינוּ׃

wani̇şĕ̌ma֗ʻ bĕ̇qò֨wl yĕhòwnádá֤b bėn־rékáb֙ ʼábi֔ynẇ lĕkò֖l ʼàşě֣r ẕiwá֑̇nẇ lĕbilĕţi֤̇y şĕ̌ţòֽwţ־ya֨yin֙ ká̇l־yámé֔ynẇ ʼàna֣ẖĕnẇ náşé̌֔ynẇ bá̇né֖ynẇ ẇbĕnòţéֽynẇ׃