Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 37:17

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
17
וַיִּשְׁלַח֩ הַמֶּ֨לֶךְ צִדְקִיָּ֜הוּ וַיִּקָּחֵ֗הוּ וַיִּשְׁאָלֵ֨הוּ הַמֶּ֤לֶךְ בְּבֵיתֹו֙ בַּסֵּ֔תֶר וַיֹּ֕אמֶר הֲיֵ֥שׁ דָּבָ֖ר מֵאֵ֣ת יְהוָ֑ה וַיֹּ֤אמֶר יִרְמְיָ֨הוּ֙ יֵ֔שׁ וַיֹּ֕אמֶר בְּיַ֥ד מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֖ל תִּנָּתֵֽן׃ ס

wayi̇şĕ̌laẖ֩ hamė֨lekĕ ẕidĕqiyá̇֜hẇ wayi̇qá̇ẖé֗hẇ wayi̇şĕ̌ʼálé֨hẇ hamė֤lekĕ bĕ̇béyţòw֙ bȧsé̇֔ţer wayò̇֕ʼmer hàyé֥ş̌ dá̇bá֖r méʼé֣ţ yĕhwá֑h wayò֤̇ʼmer yirĕmĕyá֨hẇ֙ yé֔ş̌ wayò̇֕ʼmer bĕ̇ya֥d meֽlekĕ־bá̇be֖l ţi̇ná̇ţéֽn׃ s