Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 37:20

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
20
וְעַתָּ֕ה שְֽׁמַֽע־נָ֖א אֲדֹנִ֣י הַמֶּ֑לֶךְ תִּפָּל־נָ֤א תְחִנָּתִי֙ לְפָנֶ֔יךָ וְאַל־תְּשִׁבֵ֗נִי בֵּ֚ית יְהֹונָתָ֣ן הַסֹּפֵ֔ר וְלֹ֥א אָמ֖וּת שָֽׁם׃

wĕʻaţá̇֕h şĕֽ̌maֽʻ־ná֖ʼ ʼàdòni֣y hamė֑lekĕ ţi̇pá̇l־ná֤ʼ ţĕẖiná̇ţiy֙ lĕpáne֔yká wĕʼal־ţĕ̇şǐbé֗niy bé֚̇yţ yĕhòwnáţá֣n hasò̇pé֔r wĕlò֥ʼ ʼám֖ẇţ şáֽ̌m׃