Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 40:16

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
16
וַיֹּ֨אמֶר גְּדַלְיָ֤הוּ בֶן־אֲחִיקָם֙ אֶל־יֹוחָנָ֣ן בֶּן־קָרֵ֔חַ אַֽל־תַּעַשׂ אֶת־הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֑ה כִּֽי־שֶׁ֛קֶר אַתָּ֥ה דֹבֵ֖ר אֶל־יִשְׁמָעֵֽאל׃ ס

wayò̇֨ʼmer gĕ̇dalĕyá֤hẇ ben־ʼàẖiyqám֙ ʼel־yòwẖáná֣n bėn־qáré֔ẖa ʼaֽl־ţȧʻaş̂ ʼeţ־hadá̇bá֣r hazė֑h kiֽ̇y־şě֛qer ʼaţá֥̇h dòbé֖r ʼel־yişĕ̌máʻéֽʼl׃ s