Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 41:15

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
15
וְיִשְׁמָעֵ֣אל בֶּן־נְתַנְיָ֗ה נִמְלַט֙ בִּשְׁמֹנָ֣ה אֲנָשִׁ֔ים מִפְּנֵ֖י יֹֽוחָנָ֑ן וַיֵּ֖לֶךְ אֶל־בְּנֵ֥י עַמֹּֽון׃ ס

wĕyişĕ̌máʻé֣ʼl bėn־nĕţanĕyá֗h nimĕlat֙ bi̇şĕ̌mòná֣h ʼànáşǐ֔ym mipĕ̇né֖y yòֽwẖáná֑n wayé֖̇lekĕ ʼel־bĕ̇né֥y ʻamòֽ̇wn׃ s