Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 41:6

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
6
וַ֠יֵּצֵא יִשְׁמָעֵ֨אל בֶּן־נְתַנְיָ֤ה לִקְרָאתָם֙ מִן־הַמִּצְפָּ֔ה הֹלֵ֥ךְ הָלֹ֖ךְ וּבֹכֶ֑ה וַֽיְהִי֙ כִּפְגֹ֣שׁ אֹתָ֔ם וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵיהֶ֔ם בֹּ֖אוּ אֶל־גְּדַלְיָ֥הוּ בֶן־אֲחִיקָֽם׃ ס

wa֠yé̇ẕéʼ yişĕ̌máʻé֨ʼl bėn־nĕţanĕyá֤h liqĕráʼţám֙ min־hami̇ẕĕpá̇֔h hòlé֥kĕ hálò֖kĕ ẇbòke֑h waֽyĕhiy֙ ki̇pĕgò֣ş̌ ʼòţá֔m wayò֣̇ʼmer ʼàléyhe֔m bò֖̇ʼẇ ʼel־gĕ̇dalĕyá֥hẇ ben־ʼàẖiyqáֽm׃ s