Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 42:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
וַֽיִּגְּשׁוּ֙ כָּל־שָׂרֵ֣י הַחֲיָלִ֔ים וְיֹֽוחָנָן֙ בֶּן־קָרֵ֔חַ וִֽיזַנְיָ֖ה בֶּן־הֹושַֽׁעְיָ֑ה וְכָל־הָעָ֖ם מִקָּטֹ֥ן וְעַד־גָּדֹֽול׃

waֽyi̇gĕ̇ş̌ẇ֙ ká̇l־şá̂ré֣y haẖàyáli֔ym wĕyòֽwẖánán֙ bėn־qáré֔ẖa wiֽyzanĕyá֖h bėn־hòwşǎֽʻĕyá֑h wĕkál־háʻá֖m miqá̇tò֥n wĕʻad־gá̇dòֽwl׃