Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 45:3

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
3
אָמַ֨רְתָּ֙ אֹֽוי־נָ֣א לִ֔י כִּֽי־יָסַ֧ף יְהוָ֛ה יָגֹ֖ון עַל־מַכְאֹבִ֑י יָגַ֨עְתִּי֙ בְּאַנְחָתִ֔י וּמְנוּחָ֖ה לֹ֥א מָצָֽאתִי׃ ס

ʼáma֨rĕţá̇֙ ʼòֽwy־ná֣ʼ li֔y kiֽ̇y־yása֧p yĕhwá֛h yágò֖wn ʻal־makĕʼòbi֑y yága֨ʻĕţi̇y֙ bĕ̇ʼanĕẖáţi֔y ẇmĕnẇẖá֖h lò֥ʼ máẕáֽʼţiy׃ s