Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 46:22

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
22
קֹולָ֖הּ כַּנָּחָ֣שׁ יֵלֵ֑ךְ כִּֽי־בְחַ֣יִל יֵלֵ֔כוּ וּבְקַרְדֻּמֹּות֙ בָּ֣אוּ לָ֔הּ כְּחֹטְבֵ֖י עֵצִֽים׃

qòwlá֖ḣ kȧná̇ẖá֣ş̌ yélé֑kĕ kiֽ̇y־bĕẖa֣yil yélé֔kẇ ẇbĕqarĕdu̇mò̇wţ֙ bá֣̇ʼẇ lá֔ḣ kĕ̇ẖòtĕbé֖y ʻéẕiֽym׃