Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 46:26

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
26
וּנְתַתִּ֗ים בְּיַד֙ מְבַקְשֵׁ֣י נַפְשָׁ֔ם וּבְיַ֛ד נְבֽוּכַדְרֶאצַּ֥ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֖ל וּבְיַד־עֲבָדָ֑יו וְאַחֲרֵי־כֵ֛ן תִּשְׁכֹּ֥ן כִּֽימֵי־קֶ֖דֶם נְאֻם־יְהוָֽה׃ ס

ẇnĕţaţi̇֗ym bĕ̇yad֙ mĕbaqĕşé֣̌y napĕşá̌֔m ẇbĕya֛d nĕbֽẇkadĕreʼẕȧ֥r meֽlekĕ־bá̇be֖l ẇbĕyad־ʻàbádá֑yw wĕʼaẖàréy־ké֛n ţi̇şĕ̌kò֥̇n kiֽ̇yméy־qe֖dem nĕʼum־yĕhwáֽh׃ s