Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 47:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
כֹּ֣ה׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה הִנֵּה־מַ֜יִם עֹלִ֤ים מִצָּפֹון֙ וְהָיוּ֙ לְנַ֣חַל שֹׁוטֵ֔ף וְיִשְׁטְפוּ֙ אֶ֣רֶץ וּמְלֹואָ֔הּ עִ֖יר וְיֹ֣שְׁבֵי בָ֑הּ וְזָֽעֲקוּ֙ הָֽאָדָ֔ם וְהֵילִ֕ל כֹּ֖ל יֹושֵׁ֥ב הָאָֽרֶץ׃

kò֣̇h׀ ʼáma֣r yĕhwá֗h hiné̇h־ma֜yim ʻòli֤ym miẕá̇pòwn֙ wĕháyẇ֙ lĕna֣ẖal şò̌wté֔p wĕyişĕ̌tĕpẇ֙ ʼe֣reẕ ẇmĕlòwʼá֔ḣ ʻi֖yr wĕyò֣şĕ̌béy bá֑ḣ wĕzáֽʻàqẇ֙ háֽʼádá֔m wĕhéyli֕l kò֖̇l yòwşé֥̌b háʼáֽreẕ׃