Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 47:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
עַל־הַיֹּ֗ום הַבָּא֙ לִשְׁדֹ֣וד אֶת־כָּל־פְּלִשְׁתִּ֔ים לְהַכְרִ֤ית לְצֹר֙ וּלְצִידֹ֔ון כֹּ֖ל שָׂרִ֣יד עֹזֵ֑ר כִּֽי־שֹׁדֵ֤ד יְהוָה֙ אֶת־פְּלִשְׁתִּ֔ים שְׁאֵרִ֖ית אִ֥י כַפְתֹּֽור׃

ʻal־hayò̇֗wm habá̇ʼ֙ lişĕ̌dò֣wd ʼeţ־ká̇l־pĕ̇lişĕ̌ţi̇֔ym lĕhakĕri֤yţ lĕẕòr֙ ẇlĕẕiydò֔wn kò֖̇l şá̂ri֣yd ʻòzé֑r kiֽ̇y־şò̌dé֤d yĕhwáh֙ ʼeţ־pĕ̇lişĕ̌ţi̇֔ym şĕ̌ʼéri֖yţ ʼi֥y kapĕţòֽ̇wr׃