Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 8:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
וַיְרַפּ֞וּ אֶת־שֶׁ֤בֶר בַּת־עַמִּי֙ עַל־נְקַלָּ֔ה לֵאמֹ֖ר שָׁלֹ֣ום׀ שָׁלֹ֑ום וְאֵ֖ין שָׁלֹֽום׃

wayĕraṗ֞ẇ ʼeţ־şě֤ber bȧţ־ʻami̇y֙ ʻal־nĕqalá̇֔h léʼmò֖r şá̌lò֣wm׀ şá̌lò֑wm wĕʼé֖yn şá̌lòֽwm׃