Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 8:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
וּשְׁטָחוּם֩ לַשֶּׁ֨מֶשׁ וְלַיָּרֵ֜חַ וּלְכֹ֣ל׀ צְבָ֣א הַשָּׁמַ֗יִם אֲשֶׁ֨ר אֲהֵב֜וּם וַאֲשֶׁ֤ר עֲבָדוּם֙ וַֽאֲשֶׁר֙ הָלְכ֣וּ אַֽחֲרֵיהֶ֔ם וַאֲשֶׁ֣ר דְּרָשׁ֔וּם וַאֲשֶׁ֥ר הִֽשְׁתַּחֲו֖וּ לָהֶ֑ם לֹ֤א יֵאָֽסְפוּ֙ וְלֹ֣א יִקָּבֵ֔רוּ לְדֹ֛מֶן עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָ֖ה יִֽהְיֽוּ׃

ẇşĕ̌táẖẇm֩ laşė̌֨meş̌ wĕlayá̇ré֜ẖa ẇlĕkò֣l׀ ẕĕbá֣ʼ haşá̇̌ma֗yim ʼàşě֨r ʼàhéb֜ẇm waʼàşě֤r ʻàbádẇm֙ waֽʼàşěr֙ hálĕk֣ẇ ʼaֽẖàréyhe֔m waʼàşě֣r dĕ̇ráş̌֔ẇm waʼàşě֥r hiֽşĕ̌ţȧẖàw֖ẇ láhe֑m lò֤ʼ yéʼáֽsĕpẇ֙ wĕlò֣ʼ yiqá̇bé֔rẇ lĕdò֛men ʻal־pĕ̇né֥y háʼàdámá֖h yiֽhĕyֽẇ׃