Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 8:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
מַדּ֨וּעַ שֹׁובְבָ֜ה הָעָ֥ם הַזֶּ֛ה יְרוּשָׁלִַ֖ם מְשֻׁבָ֣ה נִצַּ֑חַת הֶחֱזִ֨יקוּ֙ בַּתַּרְמִ֔ית מֵאֲנ֖וּ לָשֽׁוּב׃

maḋ֨ẇʻa şò̌wbĕbá֜h háʻá֥m hazė֛h yĕrẇşá̌lia֖m mĕşǔbá֣h niẕȧ֑ẖaţ heẖèzi֨yqẇ֙ bȧţȧrĕmi֔yţ méʼàn֖ẇ láşֽ̌ẇb׃