Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 8:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
הֹבִ֣ישׁוּ חֲכָמִ֔ים חַ֖תּוּ וַיִּלָּכֵ֑דוּ הִנֵּ֤ה בִדְבַר־יְהוָה֙ מָאָ֔סוּ וְחָכְמַֽת־מֶ֖ה לָהֶֽם׃ ס

hòbi֣yş̌ẇ ẖàkámi֔ym ẖa֖ţ̇ẇ wayi̇lá̇ké֑dẇ hiné֤̇h bidĕbar־yĕhwáh֙ máʼá֔sẇ wĕẖákĕmaֽţ־me֖h láheֽm׃ s