Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Jeremiah 9:15

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
15
וַהֲפִֽצֹותִים֙ בַּגֹּויִ֔ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יָֽדְע֔וּ הֵ֖מָּה וַֽאֲבֹותָ֑ם וְשִׁלַּחְתִּ֤י אַֽחֲרֵיהֶם֙ אֶת־הַחֶ֔רֶב עַ֥ד כַּלֹּותִ֖י אֹותָֽם׃ פ

wahàpiֽẕòwţiym֙ bȧgò̇wyi֔m ʼàşěr֙ lò֣ʼ yáֽdĕʻ֔ẇ hé֖má̇h waֽʼàbòwţá֑m wĕşǐlȧẖĕţi֤̇y ʼaֽẖàréyhem֙ ʼeţ־haẖe֔reb ʻa֥d kȧlò̇wţi֖y ʼòwţáֽm׃ p