Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lamentations 4:22

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
22
תַּם־עֲוֹנֵךְ֙ בַּת־צִיֹּ֔ון לֹ֥א יֹוסִ֖יף לְהַגְלֹותֵ֑ךְ פָּקַ֤ד עֲוֹנֵךְ֙ בַּת־אֱדֹ֔ום גִּלָּ֖ה עַל־חַטֹּאתָֽיִךְ׃ פ

ţȧm־ʻàwònékĕ֙ bȧţ־ẕiyò̇֔wn lò֥ʼ yòwsi֖yp lĕhagĕlòwţé֑kĕ pá̇qa֤d ʻàwònékĕ֙ bȧţ־ʼèdò֔wm gi̇lá֖̇h ʻal־ẖatò̇ʼţáֽyikĕ׃ p