Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Leviticus 12:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
וְאִם־לֹ֨א תִמְצָ֣א יָדָהּ֮ דֵּ֣י שֶׂה֒ וְלָקְחָ֣ה שְׁתֵּֽי־תֹרִ֗ים אֹ֤ו שְׁנֵי֙ בְּנֵ֣י יֹונָ֔ה אֶחָ֥ד לְעֹלָ֖ה וְאֶחָ֣ד לְחַטָּ֑את וְכִפֶּ֥ר עָלֶ֛יהָ הַכֹּהֵ֖ן וְטָהֵֽרָה׃ פ

wĕʼim־lò֨ʼ ţimĕẕá֣ʼ yádáḣ֮ dé֣̇y şêh֒ wĕláqĕẖá֣h şĕ̌ţéֽ̇y־ţòri֗ym ʼò֤w şĕ̌néy֙ bĕ̇né֣y yòwná֔h ʼeẖá֥d lĕʻòlá֖h wĕʼeẖá֣d lĕẖatá֑̇ʼţ wĕkipė֥r ʻále֛yhá hakò̇hé֖n wĕtáhéֽráh׃ p