Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Leviticus 16:20

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
20
וְכִלָּה֙ מִכַּפֵּ֣ר אֶת־הַקֹּ֔דֶשׁ וְאֶת־אֹ֥הֶל מֹועֵ֖ד וְאֶת־הַמִּזְבֵּ֑חַ וְהִקְרִ֖יב אֶת־הַשָּׂעִ֥יר הֶחָֽי׃

wĕkilá̇h֙ mikȧpé֣̇r ʼeţ־haqò̇֔deş̌ wĕʼeţ־ʼò֥hel mòwʻé֖d wĕʼeţ־hami̇zĕbé֑̇ẖa wĕhiqĕri֖yb ʼeţ־haşá̇̂ʻi֥yr heẖáֽy׃