Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Leviticus 16:3

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
3
בְּזֹ֛את יָבֹ֥א אַהֲרֹ֖ן אֶל־הַקֹּ֑דֶשׁ בְּפַ֧ר בֶּן־בָּקָ֛ר לְחַטָּ֖את וְאַ֥יִל לְעֹלָֽה׃

bĕ̇zò֛ʼţ yábò֥ʼ ʼahàrò֖n ʼel־haqò֑̇deş̌ bĕ̇pa֧r bėn־bá̇qá֛r lĕẖatá֖̇ʼţ wĕʼa֥yil lĕʻòláֽh׃