Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Leviticus 1:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
וְשָׁחַ֨ט אֹתֹ֜ו עַ֣ל יֶ֧רֶךְ הַמִּזְבֵּ֛חַ צָפֹ֖נָה לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וְזָרְק֡וּ בְּנֵי֩ אַהֲרֹ֨ן הַכֹּהֲנִ֧ים אֶת־דָּמֹ֛ו עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב׃

wĕşá̌ẖa֨t ʼòţò֜w ʻa֣l ye֧rekĕ hami̇zĕbé֛̇ẖa ẕápò֖náh lipĕné֣y yĕhwá֑h wĕzárĕq֡ẇ bĕ̇néy֩ ʼahàrò֨n hakò̇hàni֧ym ʼeţ־dá̇mò֛w ʻal־hami̇zĕbé֖̇ẖa sábiֽyb׃