Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Leviticus 1:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
וְהַקֶּ֥רֶב וְהַכְּרָעַ֖יִם יִרְחַ֣ץ בַּמָּ֑יִם וְהִקְרִ֨יב הַכֹּהֵ֤ן אֶת־הַכֹּל֙ וְהִקְטִ֣יר הַמִּזְבֵּ֔חָה עֹלָ֣ה ה֗וּא אִשֵּׁ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַיהוָֽה׃ פ

wĕhaqė֥reb wĕhakĕ̇ráʻa֖yim yirĕẖa֣ẕ bȧmá֑̇yim wĕhiqĕri֨yb hakò̇hé֤n ʼeţ־hakò̇l֙ wĕhiqĕti֣yr hami̇zĕbé̇֔ẖáh ʻòlá֣h h֗ẇʼ ʼişé֛̇̌h ré֥yẖa niyẖò֖ẖa layhwáֽh׃ p