Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Leviticus 9:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
וַיֹּ֣אמֶר אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן קַח־לְ֠ךָ עֵ֣גֶל בֶּן־בָּקָ֧ר לְחַטָּ֛את וְאַ֥יִל לְעֹלָ֖ה תְּמִימִ֑ם וְהַקְרֵ֖ב לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃

wayò֣̇ʼmer ʼeֽl־ʼahàrò֗n qaẖ־lĕ֠ká ʻé֣gel bėn־bá̇qá֧r lĕẖatá֛̇ʼţ wĕʼa֥yil lĕʻòlá֖h ţĕ̇miymi֑m wĕhaqĕré֖b lipĕné֥y yĕhwáֽh׃