Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Leviticus 9:22

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
22
וַיִּשָּׂ֨א אַהֲרֹ֧ן אֶת־יָדֹו אֶל־הָעָ֖ם וַֽיְבָרְכֵ֑ם וַיֵּ֗רֶד מֵעֲשֹׂ֧ת הַֽחַטָּ֛את וְהָעֹלָ֖ה וְהַשְּׁלָמִֽים׃

wayi̇şá̇̂֨ʼ ʼahàrò֧n ʼeţ־yádòw ʼel־háʻá֖m waֽyĕbárĕké֑m wayé̇֗red méʻàşò֧̂ţ haֽẖatá֛̇ʼţ wĕháʻòlá֖h wĕhaşĕ̇̌lámiֽym׃