Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Malachi 2:13

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
13
וְזֹאת֙ שֵׁנִ֣ית תַּֽעֲשׂ֔וּ כַּסֹּ֤ות דִּמְעָה֙ אֶת־מִזְבַּ֣ח יְהוָ֔ה בְּכִ֖י וַֽאֲנָקָ֑ה מֵאֵ֣ין עֹ֗וד פְּנֹות֙ אֶל־הַמִּנְחָ֔ה וְלָקַ֥חַת רָצֹ֖ון מִיֶּדְכֶֽם׃

wĕzòʼţ֙ şé̌ni֣yţ ţȧֽʻàş̂֔ẇ kȧsò֤̇wţ di̇mĕʻáh֙ ʼeţ־mizĕbȧ֣ẖ yĕhwá֔h bĕ̇ki֖y waֽʼànáqá֑h méʼé֣yn ʻò֗wd pĕ̇nòwţ֙ ʼel־hami̇nĕẖá֔h wĕláqa֥ẖaţ ráẕò֖wn miyėdĕkeֽm׃