Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nehemiah 3:23

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
23
אַחֲרָ֨יו הֶחֱזִ֧יק בִּנְיָמִ֛ן וְחַשּׁ֖וּב נֶ֣גֶד בֵּיתָ֑ם סאַחֲרָ֣יו הֶחֱזִ֗יק עֲזַרְיָ֧ה בֶן־מַעֲשֵׂיָ֛ה בֶּן־עֲנָֽנְיָ֖ה אֵ֥צֶל בֵּיתֹֽו׃ ס

ʼaẖàrá֨yw heẖèzi֧yq bi̇nĕyámi֛n wĕẖaş֖̇̌ẇb ne֣ged bé̇yţá֑m sʼaẖàrá֣yw heẖèzi֗yq ʻàzarĕyá֧h ben־maʻàşé̂yá֛h bėn־ʻànáֽnĕyá֖h ʼé֥ẕel bé̇yţòֽw׃ s