Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nehemiah 8:18

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
18
וַ֠יִּקְרָא בְּסֵ֨פֶר תֹּורַ֤ת הָאֱלֹהִים֙ יֹ֣ום׀ בְּיֹ֔ום מִן־הַיֹּום֙ הָֽרִאשֹׁ֔ון עַ֖ד הַיֹּ֣ום הָאַחֲרֹ֑ון וַיַּֽעֲשׂוּ־חָג֙ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֔ים וּבַיֹּ֧ום הַשְּׁמִינִ֛י עֲצֶ֖רֶת כַּמִּשְׁפָּֽט׃ פ

wa֠yi̇qĕráʼ bĕ̇sé֨per ţò̇wra֤ţ háʼèlòhiym֙ yò֣wm׀ bĕ̇yò֔wm min־hayò̇wm֙ háֽriʼşò̌֔wn ʻa֖d hayò֣̇wm háʼaẖàrò֑wn wayȧֽʻàş̂ẇ־ẖág֙ şǐbĕʻa֣ţ yámi֔ym ẇbayò֧̇wm haşĕ̇̌miyni֛y ʻàẕe֖reţ kȧmi̇şĕ̌páֽ̇t׃ p