Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Numbers 24:6

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
6
כִּנְחָלִ֣ים נִטָּ֔יוּ כְּגַנֹּ֖ת עֲלֵ֣י נָהָ֑ר כַּאֲהָלִים֙ נָטַ֣ע יְהוָ֔ה כַּאֲרָזִ֖ים עֲלֵי־מָֽיִם׃

ki̇nĕẖáli֣ym nitá̇֔yẇ kĕ̇ganò֖̇ţ ʻàlé֣y náhá֑r kȧʼàháliym֙ náta֣ʻ yĕhwá֔h kȧʼàrázi֖ym ʻàléy־máֽyim׃