Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Numbers 31:49

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
49
וַיֹּֽאמְרוּ֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה עֲבָדֶ֣יךָ נָֽשְׂא֗וּ אֶת־רֹ֛אשׁ אַנְשֵׁ֥י הַמִּלְחָמָ֖ה אֲשֶׁ֣ר בְּיָדֵ֑נוּ וְלֹא־נִפְקַ֥ד מִמֶּ֖נּוּ אִֽישׁ׃

wayòֽ̇ʼmĕrẇ֙ ʼel־mòşě֔h ʻàbáde֣yká náֽşĕ̂ʼ֗ẇ ʼeţ־rò֛ʼş̌ ʼanĕşé֥̌y hami̇lĕẖámá֖h ʼàşě֣r bĕ̇yádé֑nẇ wĕlòʼ־nipĕqa֥d mimė֖ṅẇ ʼiֽyş̌׃