Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Proverbs 17:22

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
22
לֵ֣ב שָׂ֭מֵחַ יֵיטִ֣ב גֵּהָ֑ה וְר֥וּחַ נְ֝כֵאָ֗ה תְּיַבֶּשׁ־גָּֽרֶם׃

lé֣b şá֭̂méẖa yéyti֣b gé̇há֑h wĕr֥ẇẖa nĕ֝kéʼá֗h ţĕ̇yabėş̌־gáֽ̇rem׃