Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Proverbs 24:3

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
3
בְּ֭חָכְמָה יִבָּ֣נֶה בָּ֑יִת וּ֝בִתְבוּנָ֗ה יִתְכֹּונָֽן׃

bĕ֭̇ẖákĕmáh yibá֣̇neh bá֑̇yiţ ẇ֝biţĕbẇná֗h yiţĕkò̇wnáֽn׃