Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Proverbs 25:1

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
1
גַּם־אֵ֭לֶּה מִשְׁלֵ֣י שְׁלֹמֹ֑ה אֲשֶׁ֥ר הֶ֝עְתִּ֗יקוּ אַנְשֵׁ֤י׀ חִזְקִיָּ֬ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָֽה׃

gȧm־ʼé֭lėh mişĕ̌lé֣y şĕ̌lòmò֑h ʼàşě֥r he֝ʻĕţi̇֗yqẇ ʼanĕşé֤̌y׀ ẖizĕqiyá̇֬h meֽlekĕ־yĕhẇdáֽh׃