Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 100:3

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
3
דְּע֗וּ כִּֽי־יְהוָה֮ ה֤וּא אֱלֹ֫הִ֥ים הֽוּא־עָ֭שָׂנוּ וְלֹא אֲנַ֑חְנוּ עַ֝מֹּ֗ו וְצֹ֣אן מַרְעִיתֹֽו׃

dĕ̇ʻ֗ẇ kiֽ̇y־yĕhwáh֮ h֤ẇʼ ʼèlò֫hi֥ym hֽẇʼ־ʻá֭şá̂nẇ wĕlòʼ ʼàna֑ẖĕnẇ ʻa֝mò̇֗w wĕẕò֣ʼn marĕʻiyţòֽw׃