Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 142:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
בְּהִתְעַטֵּ֬ף עָלַ֨י׀ רוּחִ֗י וְאַתָּה֮ יָדַ֪עְתָּ נְֽתִיבָ֫תִ֥י בְּאֹֽרַח־ז֥וּ אֲהַלֵּ֑ךְ טָמְנ֖וּ פַ֣ח לִֽי׃

bĕ̇hiţĕʻaté̇֬p ʻála֨y׀ rẇẖi֗y wĕʼaţá̇h֮ yáda֪ʻĕţá̇ nĕֽţiybá֫ţi֥y bĕ̇ʼòֽraẖ־z֥ẇ ʼàhalé֑̇kĕ támĕn֖ẇ pa֣ẖ liֽy׃