Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 32:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
אַשְׂכִּֽילְךָ֨׀ וְֽאֹורְךָ֗ בְּדֶֽרֶךְ־ז֥וּ תֵלֵ֑ךְ אִֽיעֲצָ֖ה עָלֶ֣יךָ עֵינִֽי׃

ʼaşĕ̂kiֽ̇ylĕká֨׀ wĕֽʼòwrĕká֗ bĕ̇deֽrekĕ־z֥ẇ ţélé֑kĕ ʼiֽyʻàẕá֖h ʻále֣yká ʻéyniֽy׃