Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 36:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
צִדְקָֽתְךָ֨׀ כְּֽהַרְרֵי־אֵ֗ל מִ֭שְׁפָּטֶךָ תְּהֹ֣ום רַבָּ֑ה אָ֤דָֽם־וּבְהֵמָ֖ה תֹושִׁ֣יעַ יְהוָֽה׃

ẕidĕqáֽţĕká֨׀ kĕֽ̇harĕréy־ʼé֗l mi֭şĕ̌pá̇teká ţĕ̇hò֣wm rabá֑̇h ʼá֤dáֽm־ẇbĕhémá֖h ţòwşǐ֣yʻa yĕhwáֽh׃