Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 39:12

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
12
בְּֽתֹוכָ֘חֹ֤ות עַל־עָוֹ֨ן׀ יִסַּ֬רְתָּ אִ֗ישׁ וַתֶּ֣מֶס כָּעָ֣שׁ חֲמוּדֹ֑ו אַ֤ךְ הֶ֖בֶל כָּל־אָדָ֣ם סֶֽלָה׃

bĕֽ̇ţòwká֘ẖò֤wţ ʻal־ʻáwò֨n׀ yisȧ֬rĕţá̇ ʼi֗yş̌ waţė֣mes ká̇ʻá֣ş̌ ẖàmẇdò֑w ʼa֤kĕ he֖bel ká̇l־ʼádá֣m seֽláh׃