Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 57:4

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
4
יִשְׁלַ֤ח מִשָּׁמַ֨יִם׀ וְֽיֹושִׁיעֵ֗נִי חֵרֵ֣ף שֹׁאֲפִ֣י סֶ֑לָה יִשְׁלַ֥ח אֱ֝לֹהִ֗ים חַסְדֹּ֥ו וַאֲמִתֹּֽו׃

yişĕ̌la֤ẖ mişá̇̌ma֨yim׀ wĕֽyòwşǐyʻé֗niy ẖéré֣p şò̌ʼàpi֣y se֑láh yişĕ̌la֥ẖ ʼè֝lòhi֗ym ẖasĕdò֥̇w waʼàmiţòֽ̇w׃