Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psalms 95:10

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
10
אַרְבָּ֘עִ֤ים שָׁנָ֨ה׀ אָ֘ק֤וּט בְּדֹ֗ור וָאֹמַ֗ר עַ֤ם תֹּעֵ֣י לֵבָ֣ב הֵ֑ם וְ֝הֵ֗ם לֹא־יָדְע֥וּ דְרָכָֽי׃

ʼarĕbá̇֘ʻi֤ym şá̌ná֨h׀ ʼá֘q֤ẇt bĕ̇dò֗wr wáʼòma֗r ʻa֤m ţò̇ʻé֣y lébá֣b hé֑m wĕ֝hé֗m lòʼ־yádĕʻ֥ẇ dĕrákáֽy׃