Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ecclesiastes 2:18

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
18
וְשָׂנֵ֤אתִֽי אֲנִי֙ אֶת־כָּל־עֲמָלִ֔י שֶׁאֲנִ֥י עָמֵ֖ל תַּ֣חַת הַשָּׁ֑מֶשׁ שֶׁ֣אַנִּיחֶ֔נּוּ לָאָדָ֖ם שֶׁיִּהְיֶ֥ה אַחֲרָֽי׃

wĕşá̂né֤ʼţiֽy ʼàniy֙ ʼeţ־ká̇l־ʻàmáli֔y şěʼàni֥y ʻámé֖l ţȧ֣ẖaţ haşá֑̇̌meş̌ şě֣ʼani̇yẖe֔ṅẇ láʼádá֖m şěyi̇hĕye֥h ʼaẖàráֽy׃