Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ecclesiastes 8:8

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
8
אֵ֣ין אָדָ֞ם שַׁלִּ֤יט בָּר֨וּחַ֙ לִכְלֹ֣וא אֶת־הָר֔וּחַ וְאֵ֤ין שִׁלְטֹון֙ בְּיֹ֣ום הַמָּ֔וֶת וְאֵ֥ין מִשְׁלַ֖חַת בַּמִּלְחָמָ֑ה וְלֹֽא־יְמַלֵּ֥ט רֶ֖שַׁע אֶת־בְּעָלָֽיו׃

ʼé֣yn ʼádá֞m şǎli֤̇yt bá̇r֨ẇẖa֙ likĕlò֣wʼ ʼeţ־hár֔ẇẖa wĕʼé֤yn şǐlĕtòwn֙ bĕ̇yò֣wm hamá̇֔weţ wĕʼé֥yn mişĕ̌la֖ẖaţ bȧmi̇lĕẖámá֑h wĕlòֽʼ־yĕmalé֥̇t re֖şǎʻ ʼeţ־bĕ̇ʻáláֽyw׃