Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ruth 1:11

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
11
וַתֹּ֤אמֶר נָעֳמִי֙ שֹׁ֣בְנָה בְנֹתַ֔י לָ֥מָּה תֵלַ֖כְנָה עִמִּ֑י הַֽעֹֽוד־לִ֤י בָנִים֙ בְּֽמֵעַ֔י וְהָי֥וּ לָכֶ֖ם לַאֲנָשִֽׁים׃

waţò֤̇ʼmer náʻomiy֙ şò֣̌bĕnáh bĕnòţa֔y lá֥má̇h ţéla֖kĕnáh ʻimi֑̇y haֽʻòֽwd־li֤y bániym֙ bĕֽ̇méʻa֔y wĕháy֥ẇ láke֖m laʼànáşǐֽym׃