Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ruth 4:17

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
17
וַתִּקְרֶאנָה֩ לֹ֨ו הַשְּׁכֵנֹ֥ות שֵׁם֙ לֵאמֹ֔ר יֻלַּד־בֵּ֖ן לְנָעֳמִ֑י וַתִּקְרֶ֤אנָֽה שְׁמֹו֙ עֹובֵ֔ד ה֥וּא אֲבִי־יִשַׁ֖י אֲבִ֥י דָוִֽד׃ פ

waţi̇qĕreʼnáh֩ lò֨w haşĕ̇̌kénò֥wţ şé̌m֙ léʼmò֔r yulȧd־bé֖̇n lĕnáʻomi֑y waţi̇qĕre֤ʼnáֽh şĕ̌mòw֙ ʻòwbé֔d h֥ẇʼ ʼàbiy־yişǎ֖y ʼàbi֥y dáwiֽd׃ p