Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Song of Solomon 3:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
אָק֨וּמָה נָּ֜א וַאֲסֹובְבָ֣ה בָעִ֗יר בַּשְּׁוָקִים֙ וּבָ֣רְחֹבֹ֔ות אֲבַקְשָׁ֕ה אֵ֥ת שֶׁאָהֲבָ֖ה נַפְשִׁ֑י בִּקַּשְׁתִּ֖יו וְלֹ֥א מְצָאתִֽיו׃

ʼáq֨ẇmáh ná̇֜ʼ waʼàsòwbĕbá֣h báʻi֗yr bȧşĕ̇̌wáqiym֙ ẇbá֣rĕẖòbò֔wţ ʼàbaqĕşá̌֕h ʼé֥ţ şěʼáhàbá֖h napĕşǐ֑y bi̇qȧşĕ̌ţi֖̇yw wĕlò֥ʼ mĕẕáʼţiֽyw׃